top of page

חמישה סרטים קצרים שנעשו כחלק מתערוכת הקבע של אנו - מוזיאון העם היהודי.

כל אחד מהסרטים מייצג סיפור ייחודי - אישי - יהודי, מסיפורו המתמשך של העם היהודי, מתקופות זמן שונות וממקומות שונים בעולם ונותן ייצוג למגוון הקהילות והאידיאולוגיות השונות, הקונפליקטים והמחלוקות הן בתוך המשפחות עצמן והן בחברה החדשה שקמה בארץ ישראל.

אנו - מוזיאון העם היהודי

חמישה סרטים קצרים | ארט דיירקטורית

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • linkicon
2021-04-07 (11).png

עריכה: נילי פלר

עיצוב אמנותי: כרמלה סנדרסון

מפיקים: גם סרטים

ספרות עברית

בימוי: דפנה לוין

תסריט: אורית זמיר
צילום: שי גולדמן

קרדיטים

2021-04-07 (120).png

עריכה: נילי פלר

עיצוב אמנותי: כרמלה סנדרסון

מפיקים: גם סרטים

המשכילה

קרדיטים

תסריט ובימוי: דפנה לוין

צילום: שי גולדמן

2021-04-07 (86).png

עריכה: נילי פלר

עיצוב אמנותי: כרמלה סנדרסון

מפיקים: גם סרטים

עוברים דירה

בימוי: אדם סנדרסון

תסריט: דינה סנדרסון, אדם סנדרסון
צילום: שי גולדמן

קרדיטים

עריכה: נילי פלר

עיצוב אמנותי: כרמלה סנדרסון

מפיקים: גם סרטים

בורשט

בימוי: דפנה לוין

תסריט: יואב רועה
צילום: שי גולדמן

קרדיטים

2021-04-07 (32).png

עריכה: נילי פלר

עיצוב אמנותי: כרמלה סנדרסון

מפיקים: גם סרטים

מסך הברזל

קרדיטים

תסריט ובימוי: יבגני רומן

צילום: שי גולדמן

bottom of page